Hem

värdeskapare.se

-ögon för värde

Kontakta en erfaren produktionstekniker med unika ögon

 

Vi har unika ögon och unika kunskaper för

att arbeta i, och/eller förbättra din produktion.

 

 • Produktionsarbete
 • Förbättringsprojekt
 • Projektledare
 • Kaizen-event
 • Utbildning produktionsteknik (lean)
 • Resiliensträning

 

 

..samtidigt som vi utför det arbete du behöver, har vi hela tiden vår blick efter mer värdeskapande!

Hittar vi inget värdesskapande får du jobbet gratis.

Så säkra är vi!

 

Värdeskapare bygger resiliens som skapar värde i realtid.

 

I en raplex (rapid & complex) tid som idag måste vi utveckla och träna ny förmåga att bibehålla initiativet och att orka hantera det besvärliga. Gör vi inte det…är vi förlorade! Som individ, som grupp, som organisation eller till och med som samhälle!

 

 

Vad innebär resiliens?

Den mentala, den fysiska, emotionella och beteendemässiga förmåga att möta och hantera motgångar. Anpassa sig till förändringar, återhämta sig, lära och växa från och av motgångar.

 

I och med dagens informationssamhälle och globaliserade värld påverkas vi som individ, grupp och organisation av dessa dagens allt snabbare och komplexa förutsättningar. Som individ och medarbetare kan det vara svårt att orka med alla krav på förbättringar och ständigt nya förändringar. Ledare lider mer och mer. Ökat tempo och ständig tidsbrist såväl på arbete som fritid börjar göra ont. Det blir lite här och lite där och ledarskapet blir mer och mer utsatt och ifrågasatt. Strategisk tid är som bortblåst, samarbetsförmågan sviker och trångsynthet råder.

 

Tempoökningen är tillfällig, sa man för länge sedan! Rekreation och vila är till för svaga! Är du inte stresstålig får du inte jobbet, har du redan jobb så jobbar du för 2.

 

En tickande bomb säger en del! Hoppa av och "flytta ut på landet" säger någon annan! "Problemen" kommer tätare och oftast utan förvarning. Vems är problemet" Och vem sitter inne med helhetskollen och lösningen egentligen?

 

Svaret är DU! Kontakta oss gärna, så kan vi diskutera hur och vad du kan göra redan idag!

Värdeskapare Individ

 

Vi utvecklar, handleder och tränar din personliga resiliens. Skills för 2010-tal

 

Kontakta oss

Värdeskapare Grupp

 

Att utveckla högpresterande grupper kräver träning. Detta är gruppträning med tuffa tag.

 

Kontakta oss

Värdeskapare Organisation

 

Att idag manövrera en hel organisation utifrån verklighetens snabba krav är inte enkelt! Här gör vi det så enkelt det går, men inte enklare. Unikt program.

 

Produktionssystem och värdeskapande är INTE tekniska system. Lär dig både produktionsteknik, pedagogik och psykologi, så blir du mer funktionell och värdeskapande när situationen är besvärlig och förbättring eller förändring ett måste.

Unikt enkla modeller

Som värdeskapare tror vi på enkelhet och vår pedagogiska förmåga. Det komplexa är aldrig enkelt, men vi måste plocka bort så mycket som möjligt så att det blir enkelt att förklara och förstå.

 

 

Vi har kombinerat ihop beteendevetenskapliga modeller och teorier, med produktionstekniska verktyg och metoder. Kanske inte så jätteunika var för sig, men kombinationen vågar vi påstå att vi är ganska unika om,

 • Decision Making Process
 • Raplex Change Management
 • Dialog & Kommunikation
 • Resiliens
 • Operativ-Strategisk nätverks organisation
 • Värdeskapande i realtid
 • Lean Produktion arbetssätt
 • Förståelsebaserat ledar-/medarbetarskap

 

 

Raple AB © Copyright